Tartalomjegyzék

Kakas felálló

Kakas jön,kappan megy

Nemesfácán Phasianus Linn. Taréjos tyúk Gallus Briss. Ennek a nemzetségnek tagja a mi házityúkunk. Testük erőteljes, csőrük erős, a felső káva hajlott, csúcsa lehajló; lábuk elég hosszú, sarkantyús.

kakas felálló

Szárnyuk rövid, erősen kerekített, farkuk közepes hosszú, 14–16, két – egymást metsző – síkban elhelyezett kakas felálló áll. Fejükön húsos taréj látható; az alsó káváról húsos leffentyűk lógnak le. Dús tollazatúak. A kakas farcsík- és felső farkfedőtollai hosszúak, befödik a tulajdonképpeni farktollakat és sarlóalakúan meggörbülve lógnak.

A nemzetség hazája India és a maláji országok. Az ismert 4 faj erdőlakó, s jóllehet hangjukkal ugyancsak elárulják magukat, voltaképpen rejtett életet élnek. A bankiva tyúk Gallus gallus L. Legtöbb joggal házityúkjaink ősének tarthatjuk. A malájok kasintunak hívják. A kakas taréja csipkés; alsó kávájának mindkét oldalán egy-egy húsos leffentyű csüng alá.

Segítsetek, hogy hívják?

Lelógó nyaktollai aranyos csillogásúak; háttollai bíborbarnák, középen ragyogó narancsvörösek, sárgásbarnán szegettek. A szintén hosszú, lelógó felső farkfedők színe a nyaktollak színéhez hasonló.

Az Itáliai baromfi.

A közép szárnyfedők élénk gesztenyebarnák. A mell mélyfekete tollai aranyzöld csillogásúak. A nagy evezők sötét feketésszürkék, halavány szegéllyel.

A másodrendű evezők középső zászlaja rozsdaszínű, a belső fekete. A fark fekete, a középső tollak csillogók. Kakas felálló narancsvörös, taréja vörös, csőre barnás, lábai palafeketék.

kakas felálló

Hosszúsága 65, szárnyhossza 22, farkhossza 27 cm. A tyúk kisebb; farkát vízszintesebben hordja. Taréja és leffentyűi jóval kisebbek. Felül kakas felálló, finom, fekete hullámvonalakkal tarkítva. Hátsó nyakán a hosszú tollak feketék, fehéressárga szegéllyel; alsó részei homokbarnák. Evezői és farka feketésbarnák. A bankivatyúk elterjedési köre magában foglalja egész Indiát és a maláji országokat.

A ceyloni tyúk Gallus lafayetti Less. Ez a faj csak Ceylon szigetén honos.

Az előbbitől abban tér el, hogy a kakas melltollai vörhenyes narancsszínűek. Hosszú nyaktollai sárgák, fekete kakas felálló. Torka s felső farkfedői ragyogó kékesfeketék. Gyöngén csipkézett vörös tarajának hátsó részén nagy, tojásalakú sárga folt látható.

A szürke tyúk Gallus sonnerati Temm. A kakas fején, nyakán, s háta felső részén levő hosszú tollai feketék, türkén szegettek, fehéren szalagosak, s mindegyik végét egy-egy sárgás folt díszíti. A felső oldal többi tollain keskeny fehér szárfolt Schaftstreifen látható.

kakas felálló

Az alsó test fekete, fehéren vonalkázott, középen csaknem fehér. Lakóhelye Nyugat- Dél- és Közép-India.

Származási helyéül legfőképp az egyesült államokbeli Massachusetts, illetve New Hampshire szolgált, utóbbiról kapta nevét is. Néhány New Hampshire-i gazda felül akarta múlni a Rhode Island rasszot és egy új fajtát szerettek volna alkotni, ami jobb tojás és hústermelő, emellett saját maguknak tudhattak. Alapjául a fent is említett vörös Rhode Island szolgált.

A gangegár tyúk Gallus varius Shaw et Nodd. Gyakorlatok a jobb erekció érdekében eddig ismertetett három tyúkfajtól kissé távolabb álló faj, mert ezektől eltérően 16 kormánytolluk és csipkézetlen taréjuk van. Alsó kávájuk alatt a középen csak egyetlen leffentyű látható. Feje, nyaka és háta eleje pikkelyszerű, rövid, fekete, fémfényű tollakkal födött.

A szárnyfedők narancsszínűek, széles fekete középsávval. Farkuk és hasuk fekete.

A klub tagjai által tenyésztett szárnyasok fajtaleírásai! Orpington Tenyészcél: Sokoldalú gazdasági tyúk, tojás és húshozamban kimondottan jól hasznosítható. Gyorsan fejlődő és nagy testű, első évben db, második évben db 53 grammos sárga színű tenyésztojást rak. Összbenyomás: Egy erős megjelenésű, nagy termetű, kockaformát mutató alak, miszerint a testmagassága, testszélessége valamint a hossza megközelítőleg egyforma.

Lakóhelyük Jáva, Lombok és Kakas felálló szigete. Feltűnőnek mondhatjuk, hogy a vadtyúkok életmódjáról csak nagyon hézagos közlemények tájékoztatnak. De valóban nehéz is lehet megfigyelésük. Az általuk lakott erdőségek mind a vadásznak, mint a természetvizsgálónak útjába sokszor legyőzhetetlen akadályokat gördítenek.

Hébe-hóba azonban mégis csak találkozik az utazó vadtyúkokkal, amelyek az erdei utakat szívesen keresik föl, hogy a málhás állatok hulladékából lakmározzanak. Amint Bernstein közli, a Jáva szigetén élő mindkét vadtyúk-faj nagyon félénk. Ez főként a gangagár tyúkra áll, amely kakas felálló a legsűrűbb helyekre húzódik s a legcsekélyebb neszre, a helyett, hogy felröppenne, még jobban elrejtőzik.

Így teljesen észrevétlenek maradnának ezek a madarak, ha a kakas éles szava el nem árulná őket. Legkönnyebben reggel pillanthatjuk meg őket, mert ilyenkor jönnek ki a tisztásokra, hogy élelmüket megkeressék.

Táplálékuk magvakból, rügyekből, de talán leginkább rovarokból áll.

  1. Forrás helye magyar, Maros menti Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy király.
  2. Átlagos péniszméret-erekció

Nagyon kedvenc eledelük a termiták. A ceyloni tyúkról Legge közölt néhány adatot.

Magyar tyúkfajták

Ez a faj az alföld száraz erdőségeiben tanyázik, ezenkívül azonban a déli és közép tartományok hegyvidékén is gyakori, s mintegy m magasságig található. Úgy látszik, az kakas felálló monszun idején az alacsonyabb dombvidékről, sőt talán a síkföldről is fölhúzódnak a magasabb hegyekbe, s február és március hónapokban népes csapatokban költenek.

Estefelé korán szállnak föl a fákra éjjeli pihenőre és meglehetős magasan szeretnek megülni. Virradatkor szállanak le, s ilyenkor kukorékolnak a kakasok.

Párzási időben szárnyuk csattogtatásával is kifejezésre szokták juttatni a vetélytársaknak szóló kihívást. A házityúktól vadon élő rokonaik főként hangjuk révén különböznek. A szürke tyúk kakasának szava nagyon sajátos, tökéletlen kukorékolás.

Fodros tyuk

Valamennyi vadtyúk lényegesen hozzájárul az erdőség megélénkítéséhez. A kakasok szelíd rokonaiknál is harciasabbak. Költésükről több megfigyelő emlékszik meg.

A bankivatyúk 8–12 tejfehér, világos barnásszürke tojást tojik valamely sűrű bokorban, ahova előzetesen néhány száraz levelet is összekotort.

A hely szerint júniusban vagy júliusban kotlik. A szürke tyúk 7–10 tojást tojik s valamivel később költ. Kakas felálló gangegár tyúk fészkét Bernstein a föld egy kis mélyedésében találta, amely néhány száraz levéllel és fűszállal volt hanyagul kakas felálló. A ceyloni tyúk költése, úgy látszik, nincs határozott időhöz kötve.