A vas felállításához, Szervetlen kémia | Sulinet Tudásbázis

A nyersvasgyártás története[ szerkesztés ] Az Imolán feltárt kemence a Kohászati Múzeumban Nem tudjuk pontosan, hogy miként és hol nyerték ki először vasércből a vasat, de az tény, hogy a régészek Egyiptomban, el-Girzában, az i.

a vas felállításához

Mivel a vas idővel elrozsdásodik, a maradványok elvesznek számunkra, így a vasgyártás több mint éves múltja csak feltételezés. Ezekben a vasércet faszénen izzították. A szén redukálta a vasoxidokat, azaz eltávolította az oxigént a vasércből.

Nyersvasgyártás

A gödrök egyre nagyobbak lettek, és falukat előbb-utóbb agyaggal tapasztották ki. Kontinensünkön a vasszerszámok az i. A kohókat domboldalakba építették, így egyszerűbb volt őket kezelni, és a természetes huzatot is jobban hasznosították.

A termék alig olvadt meg, a viszonylag kis hőmérséklet miatt a vas alig ötvöződött a szénnel, a vas felállításához az ércből acélszerű — igaz, salakkal szennyezett — terméket kaptak. A salakot kovácsolással távolították el, így tették az anyagot felhasználhatóvá. A legrégibb ilyen kemencét az egykori római Noricum tartományban tárták fel a mai Ausztriában.

Ezeket a bucakemencéket évszázadokon át használták. Magyarország területén kétféle típusú, a 10— Ez utóbbi oldalról is fújtatható. Királyaink is tudták, milyen fontos a vaskohászat, ezért a fejlett vaskultúrájú országokból hoztak be kohászokat. Az így hevített nyersvas megolvadt, és ezért több szenet karbont vett fel. Miután megszilárdult, ez a termék rideg, törékeny, kovácsolhatatlan volt, és nem tudták a korábbi módon felhasználni.

A bucakemencéket a Egyes vidékeken, például Stájerországban akkorára nőttek, hogy kőből rakott aknájuk volt, aminek magassága elérhette a 8 métert. Ezeket egyes szerzők gomolyakemencéknek nevezik, és a nagyolvasztó felé vezető út önálló állomásának tekintik.

Ekkor már ismerték a frisstűzi acélgyártástés a vasüzemek némelyikét ilyennel is kiegészítették. A Selmecbányán ben alapított Bányatisztképző Iskolakésőbb Bányászati és Erdészeti Főiskola sorra bocsátotta ki a képzett bányász-kohász szakembereket, akik komoly szerepet játszottak a vas felállításához kohászat fejlesztésében. Ilyen Magyarország legjelentősebb ipari műemléke, a Lillafüred mellett álló újmassai őskohó.

Navigációs menü

Ezt Fazola Frigyes építette ben, és ig működött. Ennek a kohónak az elődjét Fazola Henrik létesítette ben Ómassánde ez nem maradt fenn.

a vas felállításához

A faszenet lassan felváltotta a kőszén, majd a koksz, a befújt a vas felállításához melegíteni kezdték a kohó hőjével, és a Sorra jöttek létre a kisebb-nagyobb kohászati gyárak ResicaÓzdDiósgyőr stb.

Az első világháború után a vas felállításához a trianoni döntés eredményeként — a termelés a felére esett vissza, a hazai vaskohászat elvesztette nyersanyagforrásai és üzemei javát.

A két világháború között újabb gyors fejlődés bontakozott ki, de a második világháború után a termelés csak ban érte el az A nyersvasgyártás jelentősége az évtizedek során folyamatosan csökkent azzal, hogy a pénisz meghúzódik acélgyártás egyre inkább áttért a hulladék bázisú technológiára. A hajdani négy nyersvasgyártó üzemből CsepelÓzd, Diósgyőr, Dunaújváros mára csupán Dunaújvárosban gyártanak nyersvasat.

a vas felállításához

Vasérceknek azokat a kőzeteket nevezzük, amelyekben a vas viszonylag sok, és oxid formában van jelen vagy könnyen alakítható oxiddávassal ötvöződő szennyezőanyag, meddő pedig kevés van benne.

Ezek a legfontosabb vasércek. Tömörebbek, ezért valamivel nehezebben redukálhatóak.

a vas felállításához

A magnetit gyakran a kova különböző, az érc minőségét rontó módosulataival jáspiskvarc nő össze. A barnavasércek alapásványai legalább részben hidroxidosak. Kötött víztartalmukat hevítés hatására elveszítik, így vastartalmuk növelhető. A pátvasércek sziderit alapúak.

Tűzi úton ezt pörkölésnek nevezik oxidossá kell őket alakítani. A vasérceket általában nem eredeti formájukban adagolják a nagyolvasztóba, hanem könnyebben redukálhatóvá, kedvező szemnagyságúvá és porozitásúvá alakítják, és még salakképző anyagot is kevernek hozzá.

Ezt a műveletet agglomerálásnak nevezik, és zsugorító pörköléssel vagy pelletezéssel végzik. A salak kémiai összetétele a vas felállításához fontos, mert a metallurgus — többek között — ezzel tudja befolyásolni a kéntelenítés folyamatát.

Bullying #12 - Self Confident

A kéntelenítés azért fontos, mert a kén a vasban és az acélban is szennyező elem. A salak kémiai összetételét salakképzők adagolásával állítják be: a salakképző anyag többnyire mészkő és dolomit. A koksz egyrészt hőt, másrészt redukáló gázt fejleszt, harmadrészt karbonizálja szénnel ötvözi a vasat.

Ipari technológiák

A koksz szerkezete erősen porózus, ami javítja a nagyolvasztóban elhelyezett elegyoszlop gázátjárhatóságát. Egyes esetekben brikettkokszot használnak, amit szurok kötőanyaggal állítanak elő. A kokszfelhasználás csökkentése érdekében külön redukálóanyagokat: szénhidrogéneket földgáz, fűtőolajszénport stb. Mivel a befúvott hideg levegő lehűtené az olvadékot, a vas felállításához előzőleg a nagyolvasztóból távozó gázok hőjét hőcserélőkkel hasznosítva felmelegítik. A meleg fúvószél a forrószél.

A hőcserélők magas, tűzálló téglákból épített, rácsos szerkezetű oszlopok a feltaláló Edward A.

Tartalomjegyzék

Cowper nevéből kauperekamelyek a levegőt szakaszos üzemben — °C-ra melegítik fel. A lejátszódó kémiai reakciók jelentős mértékben függenek az adott térrész hőmérsékletétől, az uralkodó hogyan lehet felgyorsítani az erekciót és a jelenlévő vegyületektől.

Az aknába adagolt és lefelé haladó érc először az elegyoszlopon felfelé haladó gázokkal találkozik. Ennek a gázkeveréknek legjelentősebb alkotórésze a koksz elégetéséből származó szén-monoxid CO és szén-dioxid CO2. A redukálás szempontjából a széndioxidnak nincs szerepe, a szén-monoxid a legfontosabb összetevő, ez végzi az indirekt vagy közvetett redukciót.

Az indirekt redukció akkor a leghatásosabb, ha az érc porozitása megfelelően nagy ezt célozza például a kohósítás előtt zsugorítás.

a vas felállításához

A redukciónak ez a módja azonban kis sebességű, így viszonylag kevés vasat eredményez. Az oxidok további redukálását a közvetlen vagy direkt redukciónak kell elvégeznie. A közvetett redukció az aknában, míg a közvetlen redukció a fúvósíkban vagy közvetlenül fölötte megy végbe, miközben a redukálódott vas megolvad.